Hoe kom ik aan een energielabel voor woningen en wat zijn de kosten?

U kunt een energielabel voor uw woning laten opstellen door een erkende (gecertificeerde) adviseur. De adviseur komt langs en onderzoekt uw woning op een aantal punten. Na het onderzoek stelt hij of zij het energielabel vast.

Kosten energielabel

De kosten van het energielabel hangen af van de woning. Zo is een rijtjeshuis gemakkelijker te beoordelen dan een vrijstaande woning. U kunt voor de beoordeling van uw woning offertes aanvragen en zelf een adviseur kiezen aan wie u opdracht verleent een energielabel voor uw woning af te geven. Voor appartementen kan een adviseur het hele complex in een keer bekijken en per appartement een relatief goedkoop energielabel afgeven. Dit moet u dan via de Vereniging van Eigenaars (VvE) regelen.

Klacht energielabel

Bent u niet tevreden met het energielabel dat voor uw huis is opgesteld of duurt het lang voordat u het energielabel krijgt, dan kunt u het beste eerst proberen om er samen met uw adviseur uit te komen. Lukt dit niet, dan kunt u een klacht indienen bij het klachtenloket energielabel voor woningen via de website energielabelklachten.nl. Bij een gegronde klacht krijgt u een nieuw energielabel en zijn de kosten voor de adviseur. Bij een ongegronde klacht loopt u het risico dat u zelf de kosten van de klachtbehandeling moet betalen. Als behandeling van de klacht via het klachtenloket niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan de woningeigenaar zijn klacht nog voorleggen aan de Geschillencommissie Energielabel. Het onderzoek door deze commissie kost € 40. De uitspraken van deze commissie zijn bindend.

Energielabel opvragen

Wilt u het energielabel van uw woning opvragen, dan kunt u dit doen viaexterne link: EP-online.nl. Op deze website staan alle geldende energielabels.

 

Terug naar begin energielabel voor de andere vragen en antwoorden.